top

Zakład Zajecar

Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. (FKZ) powstała w 1974 roku. Była integralną częścią holdingu The Mining and Smelting Combine BOR Group. Od grudnia 2007 roku Fabryka weszła w skład Grupy TELE-FONIKA.

Rozwój fabryki można podzielić na kilka zasadniczych faz:

 • 1974. Rozpoczęto produkcję kabli energetycznych w PVC, kabli sygnalizacyjnych i kontrolnych oraz kabli i przewodów giętkich na napięcie znamionowe do 1 kV;
 • 1978. Nastąpiło znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych i poszerzenie asortymentu produkcji o przewody z żyłą aluminiową, kable w izolacji XLPE na napięcia do 35 kV, kable i przewody w izolacji gumowej oraz kable miedziane koncentryczne (NYCWY);
 • 1994. Powstał nowy wydział produkujący kable w izolacji PVC, PE i XLPE o zdolnościach produkcyjnych około 1 500 ton rocznie;
 • 1999. Rozszerzenie produkcji o kable i przewody ognioodporne bezhalogenowe, a także kable telekomunikacyjne;
 • 2002. Uruchomienie produkcji granulatu PVC do izolacji i powłok kabli i przewodów. Zainstalowane linie produkcyjne pozwalają na wytworzenie 3 000 ton granulatu;

Zdolności produkcyjne Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. wynoszą około 20 000 ton kabli i przewodów rocznie. Produkty wytwarzane w serbskiej fabryce spełniają wymagania międzynarodowych standardów i norm, takich jak: JUS, IEC, BS, VDE, HD, NFC, GOST, SS, SABS, BDS, dzięki czemu są one eksportowane do wielu krajów na całym świecie.

w 1995 TF Kable Fabrika kablova Zajecar d.o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9002. Aktualnie fabryka posiada System Zarzadzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.

 

Profil produkcji: 
 • Druty miedziane i aluminiowe,
 • Kable niskich i średnich napięć,
 • Kable sygnalizacyjne i sterownicze o izolacji PVC,
 • Przewody samochodowe,
 • Kable telekomunikacyjne,
 • Kable i przewody bazhalogenowe, ognioodporne, nierozprzestrzeniające płomienia,

Dane adresowe