top

Zakład Kraków-Bieżanów

Zakład Kraków-Bieżanów oddano do eksploatacji w 2001 roku. W październiku 2002 roku Zakład uzyskał certyfikaty ISO 9001 i 14001.

Profil produkcji: 

Zakład specjalizuje się w wytwarzaniu elastycznych żył wielodrutowych na potrzeby innych zakładów w Grupie TELE-FONIKA Kable.

Ofertę produkcyjną zakładu uzupełniają przewody napowietrzne z aluminium stopowego, przewody trakcyjne z miedzi srebrowej typu „trolley” oraz przewody w PVC do powszechnych zastosowań, wykonywane na zrobotyzowanych liniach technologicznych.

Dane adresowe