top

Zakład Bydgoszcz

Zakład w Bydgoszczy rozpoczął produkcję kabli i przewodów w 1923 roku. W 1992 roku uzyskał certyfikat ISO 9002 (obecnie ISO 9001), a w 1998 roku certyfikat ISO 14001.

Profil produkcji: 

Zakład Bydgoszcz stanowi centrum produkcji kabli elektroenergetycznych średnich, wysokich  oraz ekstra wysokich napięć. Komplementarne linie technologiczne dla produkcji tych kabli począwszy od grubociągów, skręcarek i ekraniarek, nowoczesnych linii łańcuchowych ciągłej wulkanizacji sieciowania polietylenu (XLPE) w atmosferze azotu, a skończywszy na liniach powłokowych i dwóch wielkogabarytowych laboratoriach wysokich napięć zwanych „Klatkami Faradaya” kreują ten Zakład jako jedno z największych centrów produkcyjnych kabli średnich i wysokich napięć w Europie.

Dane adresowe