top

TELE-FONIKA Kable przygotowuje się do wdrożenia normy EN 50575

17.03.2015

Komisja Europejska zdecydowała się przesunąć datę wdrożenia (DoA) normy EN 50575 z 1.12.2015 na 1.07.2016 r. Okres przejściowy potrwa  1 rok i rozpocznie się 1.7.2016 r., a skończy 1.7.2017 r.

Informacja został opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE  OJ-C-2015-378-PL- patrz strona Nr C 378/53.

Od daty wdrożenia (DoA) wszystkie kable mogą zacząć być certyfikowane zgodnie z dyrektywą CPR. Ponadto, już w okresie przejściowym produkty mogą być znakowane CE a deklaracja właściwości użytkowych stosowana.

Dyrektywa CPR obejmuje wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.