top

Zakład recyklingu w Bukownie

Zakładu Recyklingu Odpadów Kablowych w Bukownie

Ważnym elementem działalności firmy jest respektowanie i przestrzeganie obowiązujących dyrektyw UE związanych z ochroną środowiska. Każda realizowana inwestycja oraz każdy materiał używany do produkcji oceniany jest z punktu widzenia jego oddziaływania na środowisko.

Efektem tej polityki jest wyeliminowanie metali ciężkich z materiałów stosowanych do bezpośredniej produkcji kabli oraz ograniczenie do niezbędnego minimum emisyjności i zanieczyszczeń. Wyrazem dbałości firmy o środowisko naturalne jest oddanie do użytku w listopadzie 2007 roku Zakładu Recyklingu Odpadów Kablowych w Bukownie (ok. 50 km od Krakowa). Zakład posiada zdolność recyklingu ponad 10 tys. ton odpadów kablowych rocznie. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przyjaznych środowisku, uzyskuje się frakcje poszczególnych materiałów o czystości ponad 99,5%.

Wkład TELE-FONIKI Kable w ochronę środowiska został wyróżniony w 2007 roku przez Ministra Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem „Partner Polskiej Ekologii”.

Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych w Bukownie
Przetworzony granulat miedzi
Park maszynowy - Zakład Bukowno