top

Kable TELE-FONIKI dla największej farmy witrowej Grupy PGE

02.12.2015

Największa dotąd elektrownia wiatrowa Grupy PGE, o wartości blisko 520 mln zł, zlokalizowana jest w woj. pomorskim, w miejscowości Kopaniewo. Farma przyłączona jest do sieci PSE poprzez unikalną w skali kraju, dwutorową, linię kablową 110kV o długości niemal 40 km. Kabel wysokiego napięcia oraz kable tworzące sieć średniego napięcia na terenie farmy, zostały wyprodukowane w bydgoskich zakładach TELE-FONIKA Kable.

Źródło: reo.pl, Rynek Energii Odnawialnej, 2015/12