top

Projekty współfinansowane przez NCBiR

Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informację na temat realizowanych projektów TELE-FONIKA Kable S.A., współfinansowanych przez Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

                                   

 

 

 

1. „Opracowanie Technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS
   z bimetalowymi rdzeniami nośnoprzewodzącymi”

    Czas trwania projektu:  2013 - 2015
    Wartość projektu:          4.88 mln zł;
    Program:                       INNOTECH 2  ścieżka In tech
    Partnerzy:                     Akademia Górniczo Hutnicza

 

2. „Nanokompozyty  polimerowe o małej zawartości grafenu do zastosowań elektronicznych”

    Czas trwania projektu:  2012-2014
    Wartość projektu:          780 tys zł
    Program:                       ERA-NET-MNT
    Partnerzy:                     Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

3. „Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych
   na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych”

    Czas trwania projektu:  2013-2016
    Wartość projektu:          8.1 mln zł
    Program:                       Demonstrator +
    Partnerzy:                     Akademia Górniczo Hutnicza

 

4. „Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej
   na przewody elektroenergetyczne”

   Czas trwania projektu:  2013-2016
   Wartość projektu:          5.35 mln zł
   Program:                       Graftech
   Partnerzy:                     Akademia Górniczo Hutnicza
                                        PSE S.A.
                                        Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 

5. „Projekt badawczo-rozwojowy w zakresie innowacyjnego osprzętu do systemów kablowych
   dla zakresów napięć do 245 kV”

   Czas trwania projektu:  2014-2016
   Wartość projektu:         19.84 mln zł
   Program:                       Innotech 3 ścieżka In- Tech
   Partnerzy:                     Instytut Energetyki