YKYFty, YKYFty-żo

Napięcie znamionowe: 
0,6/1 kV
Standard: 
PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

YKYFtly, YKYFtly-żo

Napięcie znamionowe: 
0,6/1 kV
Standard: 
PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1