YKY, YKY-żo

Napięcie znamionowe: 
0,6/1kV
Standard: 
PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

YnKXS, YnKXS-żo

Napięcie znamionowe: 
0,6/1kV
Standard: 
ZN-96/MP-13-K1203

YAKXS, YAKXS-żo

Napięcie znamionowe: 
0,6/1 kV
Standard: 
ZN-96/MP-13-K1203

YKXS, YKXS-żo

Napięcie znamionowe: 
0,6/1 kV
Standard: 
ZN-96/MP-13-K1203