YDY, YDYżo

Napięcie znamionowe: 
450/750V
Standard: 
PN-87/E-90056 i w oparciu o PN-HD 21.4 S2