top

Program praktyk / staży

Co roku w siedzibie TELE-FONIKA Kable oraz jej zakładach produkcyjnych swoje praktyki i staże odbywa wielu uczniów szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni. Praktyki i staże są doskonałą okazją do bliższego poznania specyfiki branży kablowej, zasad funkcjonowania poszczególnych działów oraz ich pracowników.

W naszej firmie swoje zatrudnienie znalazło wiele osób, których pierwszy kontakt z TELE-FONIKĄ Kable miał miejsce podczas odbywania praktyk lub staży. Jesteśmy zainteresowani zatrudnianiem najlepszych absolwentów uczelni wyższych.

Oprócz solidnego przygotowania teoretycznego, znajomości języków obcych, kandydaci do pracy w naszej firmie powinni posiadać takie cechy jak umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność i kreatywność.

Jeżeli chcesz odbyć staż lub praktykę w naszej firmie wyślij zgłoszenie na adres:

rekrutacja@tfkable.pl