top

Dołącz do nas

Dodatkowe informacje.

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji i aktualnych ofert pracy proszę kierować na adres: rekrutacja@tfkable.pl dołączając klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 114, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również przez spółki wchodzące w skład Grupy TELE-FONIKA Kable, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż TELE-FONIKA Kable S.A. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),