top

Deklaracja właściwości użytkowych

  Lp

   Nr deklaracji

               Rodzina kabli

                     Rodzaj żył

Plik do pobrania

   1 DoP-16-0001-00   H07V-U, H07V-R   Jednożyłowe z żyłami klasy1 lub 2       DoP
   2 DoP-16-0002-00 H07V-K Jednożyłowe z żyłami klasy 5       DoP
   3 DoP-16-0003-00  NYY, YKY, E-YY 1kV     Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   4 DoP-16-0004-00   NYY, YK(S)Y, E-YY 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   5  DoP-16-0005-00 NAYY, YAKY 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   6 DoP-16-0006-00  NAYY, YAKY 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   7 DoP-16-0007-00  NYY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
   8 DoP-16-0008-00   YKY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
   9 DoP-16-0009-00   NAYY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  10 DoP-16-0010-00  YAKY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  11 DoP-16-0011-00 N2XY, YKXS, N1XV, EXVB 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  12 DoP-16-0012-00 N2XY, YK(S)XS, N1XV, EXVB 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  13 DoP-16-0013-00 U-1000 R2V 1kV      Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  14 DoP-16-0014-00 U-1000 R2V 1kV      Jednożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  15 DoP-16-0015-00      AXMK, NA2XY, YAKXS 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  16 DoP-16-0016-00      AXMK, NA2XY, YAKXS 1kV      Jednożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  17 DoP-16-0017-00         N1XV, N2XY, YKXS 1kV     Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  18 DoP-16-0018-00      AXMK, NA2XY, YAKXS 1kV     Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  19 DoP-16-0019-00 NYCY, NYCWY 1kV     Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  20 DoP-16-0020-00    EKKJ MCM, FKKJ MCMK 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
 21 DoP-16-0021-00 EKKJ MCMK, FKKJ MCMK 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 22 DoP-16-0022-00 PFSP 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi z wypełnieniem      DoP
 23 DoP-16-0023-00 PFSP 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi bez wypełnienia      DoP
 24 DoP-16-0024-00 NAYCWY, NAYCY 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 25 DoP-16-0025-00 PFSP Al 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 26 DoP-16-0026-00 AMCMK 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 27 DoP-16-0027-00 NYCWY, NYCY 1kV        Wielożyłowe z żyłami sektorowymi      DoP
 28 DoP-16-0028-00 MCMK FKKJ 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi      DoP
 29 DoP-16-0029-00 NAYCWY, NAYCY 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi      DoP
 30 DoP-16-0030-00 PFSP Al 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
 31 DoP-16-0031-00 AMCMK 1kV      Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
 32 DoP-16-0032-00 N2XCWY, N2XCY 1kV        Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 33 DoP-16-0033-00 NA2XCWY, NA2XCY 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
 34 DoP-16-0034-00 NYM, (N)YM 500V        Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 35 DoP-16-0035-00 NYM, (N)YM 500V        Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 36 DoP-16-0036-00 MMJ, PFXP, EKK 500V       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 37 DoP-16-0037-00 MMJ 500V       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 38 DoP-16-0038-00 YDY 750V      Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 39 DoP-16-0039-00 YDY 750V      Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 40 DoP-16-0040-00 MMO 750V      Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
41 DoP-16-0041-00 RV-K 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
42 DoP-16-0042-00 CYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
43 DoP-16-0043-00 CYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP
44 DoP-16-0044-00 AYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
45 DoP-16-0045-00 AYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP
46 DoP-16-0046-00 CYKY 750V Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
47 DoP-16-0047-00 H07V2-R Jednożylowe z żyłami klasy 2    DoP
48 DoP-16-0048-00 H07V2-K Jednożylowe z żyłami klasy 5    DoP
49 DoP-16-0049-00 YnKXS 1kV Bez wyp. Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
50 DoP-16-0050-00 YnKXS 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
51 DoP-16-0051-00 YnKXS 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP
52 DoP-16-0052-00 YKYFt(Zn)Y 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
53 DoP-16-0053-00 YKYFt(Zn)Y 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP
54 DoP-16-0054-00 YKSYFt(Zn)y 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
55 DoP-16-0070-00 XLPE PVC SWA PVA 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
56 DoP-16-0071-00 XLPE PVC SWA PVC 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP
57 DoP-16-0074-00 Al XLPE CWW PVC WAVE 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP
58 DoP-16-0087-00 6181XY 1kV  Jednożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
59 DoP-16-0088-00 6181Y 500V  Jednożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
60 DoP-16-0090-00 PVC SWA PVC EATES 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
61 DoP-16-0091-00 Al XLPE SWA PVC 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP
62 DoP-16-0094-00 STRAIGHT CONCENTRIC Cu XLPE PVC 1kV Jedno i wielożyłowe z żyłami okrągłym    DoP
63 DoP-16-0095-00 SPLIT CONCENTRIC Al XLPE PVC 1kV Jedno i wielożyłowe z żyłami okrągłym    DoP
64 DoP-16-0097-00 SPLIT CONCENTRIC Cu XLPE PVC 1kV Jednożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
65 DoP-16-0098-00 SPLIT CONCENTRIC Cu PVC PVC 1kV Jednożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
66 DoP-16-0099-00 Cu XLPE PVC NBR 1kV Jednożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
67 DoP-16-0107-00 6241Y, 6242Y, 6243Y Jedno i wielożyłowe, płaskie z żyłami okrągłymi    DoP
68 DoP-16-0109-00 CYKYLo Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
69 DoP-16-0110-00 YDYp 750V Wielożyłowe płaskie z żyłami okrągłym    DoP
70 DoP-16-0111-00 YDYp 500V Wielożyłowe płaskie z żyłami okrągłym    DoP
71 DoP-16-0112-00 MCMO Jednożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
72 DoP-16-0114-00 (N)YM(St) Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
73 DoP-16-0121-00 (N)A2XACY, AGRIPOWER (N)A2XACY 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP