top

Deklaracja właściwości użytkowych

  Lp

   Nr deklaracji

               Rodzina kabli

                     Rodzaj żył

Plik do pobrania

   1 DoP-16-0001-01   H07V-U, H07V-R   Jednożyłowe z żyłami klasy1 lub 2       DoP
   2 DoP-16-0002-01 H07V-K Jednożyłowe z żyłami klasy 5       DoP
   3 DoP-16-0003-01  NYY, YKY, E-YY 1kV     Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   4 DoP-16-0004-01   NYY, YK(S)Y, E-YY 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   5  DoP-16-0005-01 NAYY, YAKY 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   6 DoP-16-0006-01  NAYY, YAKY 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
   7 DoP-16-0007-01  NYY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
   8 DoP-16-0008-01   YKY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
   9 DoP-16-0009-01   NAYY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  10 DoP-16-0010-01  YAKY 1kV    Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  11 DoP-16-0011-01 N2XY, YKXS, N1XV, EXVB 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  12 DoP-16-0012-01 N2XY, YK(S)XS, N1XV, EXVB 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  13 DoP-16-0013-01 U-1000 R2V 1kV      Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  14 DoP-16-0014-01 U-1000 R2V 1kV      Jednożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  15 DoP-16-0015-01      AXMK, NA2XY, YAKXS 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  16 DoP-16-0016-01      AXMK, NA2XY, YAKXS 1kV      Jednożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
  17 DoP-16-0017-01         N1XV, N2XY, YKXS 1kV     Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  18 DoP-16-0018-01      AXMK, NA2XY, YAKXS 1kV     Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  19 DoP-16-0019-01 NYCY, NYCWY 1kV     Wielożyłowe z żyłami sektorowymi       DoP
  20 DoP-16-0020-01    EKKJ MCMK, FKKJ MCMK 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi       DoP
 21 DoP-16-0021-01 EKKJ MCMK, FKKJ MCMK 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 22 DoP-16-0022-01 PFSP 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi z wypełnieniem      DoP
 23 DoP-16-0023-01 PFSP 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi bez wypełnienia      DoP
 24 DoP-16-0024-01 NAYCWY, NAYCY 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 25 DoP-16-0025-01 PFSP Al 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 26 DoP-16-0026-01 AMCMK 1kV       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi      DoP
 27 DoP-16-0027-01 NYCWY, NYCY 1kV        Wielożyłowe z żyłami sektorowymi      DoP
 28 DoP-16-0028-01 MCMK FKKJ 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi      DoP
 29 DoP-16-0029-01 NAYCWY, NAYCY 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi      DoP
 30 DoP-16-0030-01 PFSP Al 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
 31 DoP-16-0031-01 AMCMK 1kV      Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
 32 DoP-16-0032-01 N2XCWY, N2XCY 1kV        Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 33 DoP-16-0033-01 NA2XCWY, NA2XCY 1kV       Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
 34 DoP-16-0034-01 NYM, (N)YM 500V        Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 35 DoP-16-0035-01 NYM, (N)YM 500V        Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 36 DoP-16-0036-01 MMJ, PFXP, EKK 500V       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 37 DoP-16-0037-01 MMJ 500V       Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 38 DoP-16-0038-01 YDY 750V      Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
 39 DoP-16-0039-01 YDY 750V      Wielożyłowe z wyp. z żyłami okrągłymi     DoP
 40 DoP-16-0040-01 MMO 750V      Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
41 DoP-16-0041-01 RV-K 1kV Jedno- i wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
42 DoP-16-0042-01 CYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
43 DoP-16-0043-01 CYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
44 DoP-16-0044-01 AYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
45 DoP-16-0045-01 AYKY 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
46 DoP-16-0046-01 CYKY 750V Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
47 DoP-16-0047-01 H07V2-R Jednożylowe z żyłami klasy 2     DoP
48 DoP-16-0048-01 H07V2-K Jednożylowe z żyłami klasy 5     DoP
49 DoP-16-0049-01 YnKXS 1kV Bez wyp. Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
50 DoP-16-0050-01 YnKXS 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
51 DoP-16-0051-01 YnKXS 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
52 DoP-16-0052-01 YKYFt(Zn)Y 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
53 DoP-16-0053-01 YKYFt(Zn)Y 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
54 DoP-16-0054-01 YKSYFt(Zn)y 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
55 DoP-16-0070-01 XLPE PVC SWA PVC 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
56 DoP-16-0071-01 XLPE PVC SWA PVC 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
57 DoP-16-0074-01 Al XLPE CWW PVC WAVE 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
58 DoP-16-0087-01 6181XY 1kV  Jednożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
59 DoP-16-0088-01 6181Y 500V  Jednożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
60 DoP-16-0090-01 PVC SWA PVC EATES 1kV Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
61 DoP-16-0091-01 Al XLPE SWA PVC 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi     DoP
62 DoP-16-0094-01 STRAIGHT CONCENTRIC Cu XLPE PVC 1kV Jedno i wielożyłowe z żyłami okrągłym     DoP
63 DoP-16-0095-01 SPLIT CONCENTRIC Al XLPE PVC 1kV Jedno i wielożyłowe z żyłami okrągłym     DoP
64 DoP-16-0097-01 SPLIT CONCENTRIC Cu XLPE PVC 1kV Jednożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
65 DoP-16-0098-01 SPLIT CONCENTRIC Cu PVC PVC 1kV Jednożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
66 DoP-16-0099-01 Cu XLPE PVC NBR 1kV Jednożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
67 DoP-16-0107-01 6241Y, 6242Y, 6243Y Jedno i wielożyłowe, płaskie z żyłami okrągłymi     DoP
68 DoP-16-0109-01 CYKYLo Wielożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
69 DoP-16-0110-01 YDYp 750V Wielożyłowe płaskie z żyłami okrągłym     DoP
70 DoP-16-0111-01 YDYp 500V Wielożyłowe płaskie z żyłami okrągłym     DoP
71 DoP-16-0112-01 MCMO Jednożyłowe z żyłami okrągłymi     DoP
72 DoP-16-0114-01 (N)YM(St) Wielożyłowe z żyłami okrągłymi    DoP
73 DoP-16-0121-01 (N)A2XACY, AGRIPOWER (N)A2XACY 1kV Wielożyłowe z żyłami sektorowymi    DoP