top

System kablowy 110 kV dla E.ON Bulgaria

O projekcie: 

Projekt inwestycyjny „Briliant” E. ON Bulgaria - połączenie dwóch stacji energetycznych “South” i “Chaika”

Koncern energetyczny E.ON Bulgaria stanął przed nie lada wyzwaniem. Ze względu na duży stopień awaryjności konieczna okazała się modernizacja powstałej w 1983 roku, przestarzałej sieci elektroenergetycznej zasilającej w energię centralnej części miasta Warna.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji, E.ON Bulgaria podjął decyzję, iż należy zastąpić starą linię wysokiego napięcia nowymi kablami. Inwestycja, której budżet oszacowano na ok. 2 000 000 BGN (ok. 1 000 000 EUR) była realizowana w IV kwartale 2010 roku. Kluczową sprawą było jej ukończenie przed rozpoczęciem się zimy - okresu największego zapotrzebowania na energię. Projekt inwestycyjny E. ON Bulgaria, pod roboczą nazwą „Briliant” zakładał połączenie dwóch stacji energetycznych: “South” i “Chaika”, zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta. Z uwagi na potrzebę ograniczenia niedogodności, które taki projekt mógł spowodować dla mieszkańców, możliwie w maksymalnym stopniu wykorzystane zostały istniejący już kanały starej linii kablowej. Dzięki temu do minimum zredukowane zostały potrzeby wykonywania dodatkowych robót ziemnych pod instalacje linii kablowej.

Przedmiotem dostawy były kable typu N2XS(FL)2Y 64/110kV 1x800RM/50 wyprodukowane w Zakładzie Bydgoszcz oraz osprzęt kablowy firmy Pfisterer w postaci: muf, głowic, ograniczników przepięć itp. Długość linii, która była przeznaczona do wymiany, została podzielona na cztery części, z których każda wyniosła ok. 700 m.

Nadzór nad budową systemu prowadzili specjaliści TELE-FONIKI Kable.