top

Stadion narodowy

O projekcie: 

Kable i osprzęt kablowy na 110kV do zasilania w energię elektryczną Stadionu Narodowego.

TELE-FONIKA Kable dostarczyła kable i osprzęt kablowy na 110 kV do budowy linii kablowych w Warszawie zasilających dwustronnie w energię elektryczną Stadion Narodowy. Projekt inwestycyjny RWE Stoen Operator Sp. z o.o. zakładający powstanie RPZ Stadion (Regionalnej Stacji Zasilania "Stadion") wraz dwoma liniami zasilania został zrealizowany przez ZWSE MEGA-POL S.A.

Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch linii zasilania Stadionu Narodowego w Warszawie, z których jedna w relacji RPZ Powiśle - RPZ Stadion jest podstawową linią zasilania, a druga RPZ Stadion - RPZ Wschodnia linią rezerwową. Linia kablowa relacji RPZ Powiśle - RPZ Stadion ma projektowaną długość około 1500 metrów, w tym około 510 metrów zostało ułożone w rurze ochronnej pod dnem Wisły. Obie linie kablowe wybudowane zostały przy użyciu kabli typu XRUHKXS FIMT 1x1000RMC/120 110kV wykonanych w Zakładzie Bydgoszcz.

Instalacja kabli pod dnem największej polskiej rzeki realizowana była z wykorzystaniem nowoczesnej metody tzw. technologii wiercenia kierunkowego HDD (Horizontal Directional Drilling - Horyzontalny Przewiert Sterowany). Druga linia relacji RPZ Stadion - RPZ Wschodnia ma projektowaną długość ok. 4350 metrów. Tajemnica przedsięwzięcia tkwi w specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której można precyzyjnie sterować odwiertem. Umożliwiło to realizację inwestycji bez ingerencji w infrastrukturę miasta.

Najpierw przewiercony został otwór pilotażowy, a następnie rozwiercono go do odpowiedniej średnicy i wciągnięto infrastrukturę techniczną - w tym przypadku rurę osłonową o średnicy 610mm, wewnątrz której zainstalowano cztery rury o średnicy 180 mm i jedną rurę o średnicy 110 mm.  W każdą z trzech rur Ø 180 mm został wciągnięty nasz kabel XRUHKXS FIMT 1x1000 RMC/120 110kV, natomiast czwarta rura pozostała rezerwową. W rurę Ø 110 mm został wciągnięty kabel światłowodowy, który został wykorzystany do telemetrii i sterowania urządzeń energetycznych w infrastrukturze stadionu. Długość przewiertu wyniosła 510 metrów. Początek przewiertu (podobnie jak jego wylot) znajduje się kilkadziesiąt metrów od brzegu rzeki. Łagodnie zagłębia się on pod dno rzeki aby osiągnąć głębokość ok. 5 metrów.

Jest to pierwsza w Polsce elektroenergetyczna linia kablowa z wbudowanym modułem światłowodowym służącym do monitoringu temperatury kabla podczas jego eksploatacji. Wszystkie prace związane z układaniem kabli 110 kV były konsultowane na etapie projektowania i wykonastwa oraz nadzorowane przez członków Zespołu Wysokich Napięć.

Dodatkowe informacje

W dniu 18 sierpnia 2011 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Robert Stelmaszczyk - Prezes RWE Stoen poinformował o zainstalowaniu naszych kabli pod dnem Wisły z warszawskiego Powiśla do Stadionu Narodowego.

Należy odnotować, że jest to najdłuższy przewiert poziomy w Polsce oraz po raz pierwszy w Polsce został zainstalowany kabel z modułem światłowodowym, który będzie wykorzystany do monitorowania temperatury kabla podczas jego eksploatacji. Podpisanie kontraktu zawdzięczamy staraniom Zespołu Wysokich Napięć.

Jest to już kolejna „inwestycja stadionowa" w ramach EURO 2012 po Dniepropietrowsku, Doniecku, Kijowie, Wrocławiu i Poznaniu w których wykorzystane są nasze kable niskich, średnich i wysokich napięć.