top

Przewody napowietrzne

Przewody napowietrzne są podstawą rozwoju każdego uprzemysłowionego kraju. Jako część złożonej sieci, stanowią swoistego rodzaju układ krwionośny zaopatrujący odbiorców, począwczy od wielkich zakładów przemysłowych, a skończywszy na pojedynczym godpodarstwe domowym, w niezbędną energię elektryczną. Zdolność do zapewnienia wymaganych dostaw energii decyduje z jednej strony o rozwoju ekonomicznym i postępie cywilizacyjnym, z drugiej natomiast o jakości życia każdego obywatela. Stąd też, strategicznym celem każdego rozwijającego się państwa jest ciągły rozwój energetycznej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, której ważną częścią są przewody napowietrzne.

Z uwagi na zastosowanie, konstrukcję oraz rodzaj wykorzystanych do produkcji materiałów, przewody napowietrzne można zakwalifikować do trzech podstawowych grup:

  • przewody gołe do przesyłu i dystrybucji energii
  • przewody izolowane do dystrubycji energii
  • przewody do  kolejowej sieci trakcyjnej