top

Kable wysokich napięć

Przesył energii elektrycznej w sieciach wysokiego (WN: Un 36 - 150 kV) oraz ekstra wysokiego napięcia (EWN: 220-420 kV) stanowił zawsze największe wyzwanie, wymagające zastosowania najbardziej zaawansowanych technologiczne rozwiązań. Ze względu na swój charakter i znaczenie dla gospodarki, na sieci przesyłowe WN oraz EWN nałożone są szczególnie restrykcyjne wymagania odnośnie bezawaryjnej i ekonomicznej pracy.

Wymogi te są i były motorem zmian w technologii produkcji kabli, wyznaczając nowe trendy i standardy na rynku. Przełomem stało się zastosowanie polietylenu sieciowanego (XLPE) jako izolacji kabla. Materiał ten dzięki swoim właściwościom umożliwił produkcje niezawodnych,  łatwych w montażu kabli o bardzo niskim współczynniku strat dla systemów wysokich i ekstra wysokich napięć.

Zastosowanie połączenia obiektu  poprzez system kablowy umożliwia:

  • uniknięcie  ingerencji w zastaną infrastrukturę (system kablowy w stopniu minimalnym blokuje teren pod dalsze inwestycje)
  • wysoki stopień niezawodności i bezpieczeństwa
  • bezobsługową pracę
  • minimalną ingerencję w  środowisko naturalne (niska wartość pola magnetycznego w pobliżu toru kablowego)
  • uniknięcie  negatywnego wpływu na krajobraz

Systemy kablowe znajdują zastosowanie przy podłączeniu obiektów o szczególnym znaczeniu ekonomicznym, gdzie priorytetem jest zapewnienie ciągłości przesyłu energii a także dla obszarów o wysokich walorach krajobrazowych.

TELE-FONIKA Kable należy do wąskiej grupy renomowanych dostawców takich systemów, posiadając możliwość oferowania kabli o przekrojach do 3000 mm2 oraz napięciu do 500 kV. Pierwszy system kablowy 110 kV w zakładach naszej grupy powstał już w roku 1992, dzięki temu posiadamy jako nieliczni na świecie i jedyni w Polsce wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji kabli WN i EWN.

Dział WN  zajmuje się wsparciem klienta w zakresie systemów kablowych WN:

  • projektowanie i optymalizacja konstrukcji kabla, włączając w to kalkulacje obciążalności prądowej oraz wszystkich istotnych parametrów elektrycznych
  • przygotowaniem kompleksowych ofert dla systemów WN i EWN  obejmujących dostawę kabla i osprzętu, instalację i badania pomontażowe
  • doradztwo  w zakresie projektowania systemów kablowych: dobór akcesoriów, typu uziemienia, optymalizacja warunków pracy kabla etc.